ŞARTLAR & KOŞULLAR

 

Madde 1 – KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ve Mesafeli Satışların Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca, SATICI tarafından ALICI’ya merterfashioncenter.com internet sitesi üzerinden satışı yapılan, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile Tarafların bu konudaki hak ve yükümlülüklerinin saptanmasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen ürünün ALICI’ya satışı-teslimidir.

 

MADDE 2 – SATICININ BİLGİLERİ

Ticari İsim       :  Oleada E-ticaret Ith Ihr Paz. Ltd. Şti.

Yasal Adres : Kavaklı mah Havadar Str 28/2/C2/7 Beylikdüzü İstanbul 34520 Türkiye

Sevkiyat Adresi : Gülsever Sokak 24 Mehmet Nezih Özmen Güngören İstanbul 34173 Türkiye

Telefon                 :             +90 5314205250

E-Posta                 :             [email protected]

 

MADDE 3 – ALICI BİLGİLERİ (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Adı / Soyadı / Unvanı: ……………………………….

Adres : ……………………………….

Telefon                 : ……………………………….   

E-Posta                 : ……………………………….   

 

MADDE 4 – SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER

4.1 Malın/ürünün/ürünlerin/hizmetin temel nitelikleri (cinsi, miktarı, markası/modeli, rengi, adedi) SATICI’nın internet sitesinde yer almaktadır. Kampanya süresi boyunca ürünün temel özelliklerini inceleyebilirsiniz. Kampanya bitiş tarihine kadar geçerlidir.

 

4.2 Sitede listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. Açıklanan fiyatlar ve vaatler güncellenene ve değiştirilene kadar geçerlidir. Son kullanma tarihi olan fiyatlar belirtilen sürenin sonuna kadar geçerlidir.

 

4.3 Bu sözleşmeye konu olan mal veya hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün Kodu    Ürün Adı  Marka   Fiyat     Miktar             Fiyat

 

 

MADDE 5 – GENEL HÜKÜMLER:

 

5.1. ALICI, kişi ve/veya kuruluşun www.oleadafashion.com internet sitesinde yer alan ürünü elektronik ortamda onayladığını beyan eder.  temel nitelikleri ile teslim edileceğini, tüm vergiler dahil satış bedelinin ve belirtilen ödeme şeklinin ALICI tarafından ödeneceğini, bu kişi ve/veya kuruluşun teslimat süresi, SATICI’nın ticari unvanı, kayıtlı adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup anladığını

 

ALICI, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, kişi ve/veya kuruluşun adresi, siparişi verilen ürünlerin temel nitelikleri ve ürünlerin vergiler dahil fiyatları, teslimat bilgileri ve cayma hakkı ve cayma hakkının içeriği ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin akdinden önce doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit eder.

 

5.2. ALICI, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Satışların Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince bulunması zorunlu diğer tüm ön bilgileri okuduğunu, anladığını ve web sitesinden gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. www.oleadafashion.com elektronik olarak.

 

5.3. Sözleşme konusu ürün, her bir ürün ve ALICI’nın ikametgâhına olan mesafe esas alınarak web sitesinde belirtilen süre içerisinde, ancak her halükarda 30 (Otuz) günden az olmamak koşulu ile ALICI veya gösterdiği kişi/kuruluşa teslim edilecektir.

 

5.4. Sözleşme konusu ürün ALICI’dan başka bir kişi ve/veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim alacak kişi ve/veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Teslimatın gecikmesi ve ⁄ veya kargo şirketinden kaynaklanan sorunlar nedeniyle Ürün’ün teslim edilememesi durumunda SATICI sorumlu tutulamaz. ALICI’nın adreste bulunmaması nedeniyle Ürün’ün teslim edilememesi halinde SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.5. ALICI, teslimatta ürünü kontrol etmekle, Üründe kargo kaynaklı bir sorun görülmesi halinde teslimatı reddetmekle ve kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmakla yükümlüdür. Aksi takdirde SATICI herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

5.6. SATICI, aşağıdaki hususların SATICI tarafından kabul, beyan ve taahhüt edildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder:

 

sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile birlikte ayıpsız olarak teslim edecektir,

 

yasal mevzuatın gereklerine uygun olarak hizmet kalitesini koruyacak ve artıracaktır,

 

İşin yapılması sırasında gerekli dikkat ve özeni gösterecek, standartlara ve işin gerektirdiği bilgi ve belgelere uygun olarak

 

doğruluk ve dürüstlük ilkelerine uygun olarak sağduyu ve öngörü ile hareket edecektir.

 

5.7. Ürün veya hizmetin tesliminin imkânsızlaşması ve SATICI’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirir ve stoklarında mevcut değilse, ALICI’ya eşdeğer kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir. Bu durumda, SATICI Ürün Tedarik görevini yerine getirmiş sayılır. Bu durumda ALICI’nın ürünü reddetme ve sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

 

5.8. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, durumu öğrenme tarihinden itibaren 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak bildireceğini ve 14 gün içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.9. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimi için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, sözleşme konusu ürün bedelinin herhangi bir nedenle ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. ALICI, sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde ALICI, ürünü 3 gün içinde kargo masrafları SATICI’ya ait olmak üzere SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. SATICI, öngörülemeyen, önceden tahmin edilemeyen ve ilgili tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyen ve/veya geciktiren hallerin ortaya çıkması gibi mücbir sebepler nedeni ile ALICI’nın sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edememesi halinde durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın ayrıca SATICI’dan siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün misli ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici ve/veya geciktirici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkı vardır. ALICI ayrıca SATICI’dan siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün muadili ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi durumunda, ALICI tarafından nakit olarak yapılan ödemelerde ürün bedeli 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI tarafından kredi kartı ile yapılan ödemelerde, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içinde ürün tutarı ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılması sürecinin ortalama 2 ila 3 hafta sürebileceğini, bu tutarın bankaya iade sonrası ALICI hesaplarına yansıtılmasının tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı bilgilendireceğini ve SATICI’nın sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

MADDE 6 – CAYMA HAKKI

 

6.1 ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içinde SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetine başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanılmasından doğan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

6.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

6.2.1. Ürünün 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen faturası (İade edilecek ürünün faturası kurumsal ise iade ederken kurum tarafından düzenlenen iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına kesilen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği sürece tamamlanmayacaktır)

6.2.2. İade formu,

6.2.3. İade edilecek ürünler kutusu, ambalajı ve varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmelidir.

6.2.4. SATICI, cayma bildiriminin ALICI’ya ulaşmasından itibaren 10 gün içinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 gün içinde iade edilen malı kabul etmekle yükümlüdür.

6.2.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI, SATICI’nın zararlarını kusuru oranında tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün veya malın usulüne uygun kullanılmamasından kaynaklanan değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

6.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından belirlenen kampanya limit tutarının azalması durumunda kampanya kapsamında yararlanılan indirim tutarı iptal edilir.

MADDE 7 – FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

İNTERNET SİTESİ’ne ait her türlü içerik veya bilginin fikri-ticari hakları ve mülkiyet hakları ile bunların bir kısmının/tamamının düzenlenmesi, revizyonu ve kullanımı SATICI’ya aittir.

 

SATICI, yukarıda belirtilen hususlarda gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından İNTERNET SİTESİ’nde veya diğer uygun yöntemlerle ilan edildiği anda yürürlüğe girer.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER

8.1.

 

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

 1. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

 1. c) Çabuk bozulan veya kısa sürede tükenecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

 1. d) Tesliminden sonra diğer ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılamayan mallara ilişkin sözleşmeler.

 

 1. e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurların açılması halinde maddi ortamda sağlanan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri, veri kayıt ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler

 

 1. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

 

 1. g) Belirli bir tarih veya dönemde yapılması gereken konaklama, mobilya taşıma, araç kiralama, yiyecek ve içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme için boş zaman kullanımına yönelik sözleşmeler.

 

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar için yapılan sözleşmeler.

 

 1. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, çoğaltılabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, bant vb.) iade edilebilmeleri için açılmamış, denenmemiş ve bozulmamış olarak paketlenir. ve kullanılmamalıdır.

 

8.2. SATICI, şikâyet ve itirazları için aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

29/08/2022 tarihinden itibaren geçerlidir:

 

 1. a) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci maddesi uyarınca değeri 2.000,00 (ikibin) TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri

 

 1. b) Değeri 3.000,00 (üç bin) TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine

 

 1. c) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.000,00 (ikibin) TL ile 3.000,00 (üçbin) TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılır.

 

Bu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

 

SATICI

Oleada E-ticaret İth. Ihr. Paz. Ltd. Şti.

 

ALICI

Adı / Soyadı: ……………………………………..

Tarih                    : ……………………………………..

 

 1. FATURA BİLGİLERİ

 

Ödeme Yöntemi: Banka Havalesi

Teslimat Adresi: 

Teslimatçı: 

Nakliye Ücreti: 

Fatura teslimatı: Fatura, sipariş ile birlikte fatura adresine teslim edilecektir.